top of page

קריאת התורה לעלייה לתורה

קריאת פרשת השבוע היא חלק בלתי נפרד מהבר מצווה.
ביום העלייה לתורה קוראים חלק אחד מהפרשה המתחלק לשלושה חלקים (עליות). 

לפניך קטעי הקריאה ליום העלייה לתורה

בחר את הפרשה שברצונך ללמוד.

Gradient

פרשת בראשית

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת חיי שרה

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת וישב

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת שמות

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת יתרו

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת כי תשא

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת צו

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת נח

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת תולדות

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת מקץ

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת וארא

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת משפטים

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת ויקהל

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת שמיני

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת לך לך

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת ויצא

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת ויגש

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת בא

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת תרומה

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת פקודי

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת תזריע

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת וירא

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת וישלח

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת ויחי

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת בשלח

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת תצוה

נוסח ירושלמי

Gradient

פרשת ויקרא

נוסח ירושלמי

bottom of page