top of page

קורס אינטרנטי ללמוד קריאה בתורה לעלייה לתורה

פרשת וילך

שלום לך וברוך הבא לקורס לימוד קריאת פרשת וילך לעלייה לתורה.

לפניך שלושת הקטעים אותם קוראים ביום העלייה לתורה

הינך יכול ללמוד לקרוא את שלושת הקטעים או רק קטע אחד.

אם שם משפחתך "כהן" עליך ללמוד את הקטע הראשון, ואם שם משפחתך "לוי" עליך ללמוד את החלק השני, ואם אתה לא כהן ולא לוי עליך ללמוד את החלק השלישי.

הרבה חתני בר מצווה נוהגים לקרוא את שלושת הקטעים. (אתה יכול להתייעץ איתי)

לימוד קריאת עליית ישראל 

(הקטע השלישי) 

הקלק על הסרטון

לימוד קריאת עליית לוי

 (הקטע השני) 

הקלק על הסרטון

לימוד קריאת עליית כהן

(הקטע הראשון) 

הקלק על הסרטון

לאחר שתסיים ללמוד את הקטע ,אשמח לעמוד לשירותך לשמוע ולבחון את קריאתך בטלפון 050-7699317

וגם ונתאם שיחות וידאו למעכב אחר התקדמותך 

Heading 1

bottom of page