top of page

קורס אינטרנטי ללמוד טעמי המקרא וקריאת התורה נוסח ירושלמי

אייל ימין החזן המזמר

פתיח לקורס

הכרת סימני טעמי המקרא ומנגינתם

המשך לימוד מנגינת הטעמים

הכרת סימני הטעמים ללא המילים

הרחבת השיעור הקודם ללימוד הסימנים

לימוד הטעמים כסדר המופיע בתורה

המשך השיעור הקודם בפסוקים מורכבים

הרכבת מנגינת הטעמים על המילים (פסוקים פשוטים)

הרכבת מנגינת הטעמים על המילים (פסוקים מורכבים)

לימוד קריאת פסוק לפי המנגינה

לימוד קריאת הפסוק לפי הכתב המופיע בספר תורה

סיכום הקורס

יצירת קשר

אייל ימין החזן המזמר

מייל: eyalyamin75@gmail.com

טלפון: 050-7699317

כל הזכויות שמורות לאייל ימין

bottom of page